Alfombras Lledo

CERCAR


Usuari

Benvingut


Comercial Lledo Mas S.A., informa que les dades facilitades seran incloses en un fitxer de la seva titularitat amb la finalitat que jutgi pertinent inclòs el possible enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics.
 
Condicions generals d’us de la web, privacitat i protecció de dades
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades, la present pàgina web és titularitat de Comercial Lledo Mas SA, amb domicili social a Pça. Urquinaona 4 de Barcelona i NIF A - 58457771
Adreça de contacte :
 Costa Brava 3
08030 Barcelona

Tel.:   93 – 345 90 50
Fax:   93 – 345 25 40

e-mail :   ventas@lledomas.es
Qualsevol recollida de dades produïda a través d’aquesta Web ha de proporcionar certa informació exigida por la normativa actual vigent en  la matèria, especialment per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y la Llei  34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació   de comerç electrònic.
La empresa no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualsevol anunci, opinió, oferta, proposta, producte , servei, dades o demés informació mostrades o distribuïdes a través de la pàgina web, aliens  a la pròpia empresa .
L’usuari reconeix i  accepta que tots els drets de propietat  intel·lectual e industrial sobre els continguts d’aquesta pàgina web són propietat de Comercial Lledo Mas S. A.
L’accés a la present pàgina web no suposa , en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de dret de propietat de cap mena sobre els continguts que figuren a la mateixa. Sense el consentiment   de l’empresa, l’usuari no podrà modificar, prestar, vendre, copiar, reproduir , distribuir o crear treballs derivats o basats en la pàgina web o en el seu contingut.

La present pàgina web i aquestes condicions generals que la regeixen queden subjectes a la legislació espanyola, i, per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb aquesta pàgina web, són competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.